Đồng hồ

JS required
JS required

Số lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay14
mod_vvisit_counterHôm qua97
mod_vvisit_counterTuần này752
mod_vvisit_counterTháng này2378
mod_vvisit_counterTất cả488470

 

DHSG

chuandaurasgu

webmail

thongtindaotao

opactracuusach

doanhoi

chibosinhvien

Vdict Module

Tra từ điển:

 

Quản lý dữ liệu đăng ký giấy xác nhận

Quản lý dữ liệu đăng ký giấy xác nhận trực tuyến

 

Tháng 05/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 04/5/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 05/5/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 09/5/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 10/5/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 11/5/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 12/5/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 17/5/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 18/5/2016

Tháng 04/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 04/4/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 05/4/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 06/4/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 08/4/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 11/4/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 13/4/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 15/4/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 19/4/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 21/4/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 25/4/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 26/4/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 27/4/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 28/4/2016

Tháng 03/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 02/03/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 03/03/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 07/03/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 09/03/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 15/03/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 16/03/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 17/03/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 21/03/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 22/03/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 24/03/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 28/03/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 30/03/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 31/03/2016

Tháng 02/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 22/02/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 23/02/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 24/02/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 25/02/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 29/02/2016

Tháng 01/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 11/01/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 12/01/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 14/01/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 18/01/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 19/01/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 21/01/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 22/01/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 25/01/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 27/01/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 28/01/2016

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 29/01/2016

Tháng 12

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 02/12/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 03/12/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 04/12/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 07/12/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 08/12/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 09/12/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 10/12/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 11/12/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 14/12/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 16/12/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 17/12/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 18/12/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 21/12/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 22/12/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 24/12/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 28/12/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 31/12/2015

Tháng 11

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 02/11/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 03/11/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 04/11/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 06/11/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 09/11/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 10/11/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 11/11/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 12/11/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 13/11/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 16/11/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 17/11/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 18/11/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 20/11/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 23/11/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 24/11/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 25/11/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 26/11/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 27/11/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 30/11/2015

Tháng 10

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 05/10/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 06/10/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 07/10/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 08/10/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 09/10/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 12/10/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 13/10/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 14/10/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 15/10/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 16/10/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 19/10/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 20/10/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 21/10/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 22/10/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 23/10/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 26/10/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 27/10/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 28/10/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 29/10/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 30/10/2015

Tháng 9

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 01/9/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 04/9/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 07/9/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 09/9/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 11/9/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 14/9/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 15/9/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 17/9/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 18/9/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 21/9/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 22/9/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 25/9/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 28/9/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 29/9/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 30/9/2015

Tháng 8

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 03/8/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 04/8/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 07/8/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 10/8/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 11/8/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 14/8/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 17/8/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 18/8/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 21/8/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 25/8/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 28/8/2015

Tháng 7

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 07/7/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 08/7/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 09/7/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 14/7/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 15/7/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 16/7/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 17/7/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 20/7/2015

 Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 21/7/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 22/7/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 27/7/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 29/7/2015

Tháng 6

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 01/6/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 02/6/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 03/6/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 04/6/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 05/6/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 09/6/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 10/6/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 11/6/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 12/6/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 15/6/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 16/6/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 17/6/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 18/6/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 19/6/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 22/6/2015

Tháng 5

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 04/5/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 05/5/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 06/5/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 07/5/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 08/5/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 11/5/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 12/5/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 13/5/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 14/5/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 15/5/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 18/5/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 19/5/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 20/5/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 21/5/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 25/5/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 26/5/2015

Tháng 4

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 01/4/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 02/4/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 03/4/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 06/4/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 07/4/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 09/4/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 10/4/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 13/4/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 14/4/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 15/4/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 16/4/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 20/4/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 21/4/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 22/4/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 23/4/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 24/4/2015

Tháng 3

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 02/03/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 03/03/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 05/03/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 09/03/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 10/03/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 11/03/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 12/03/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 13/03/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 16/03/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 17/03/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 18/03/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 19/03/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 23/03/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 24/03/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 25/03/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 26/03/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 30/03/2015

Tháng 02

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 02/02/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 03/02/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 04/02/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 06/02/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 09/02/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 10/02/2015

Tháng 01

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 05/01/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 06/01/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 07/01/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 08/01/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 09/01/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 12/01/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 13/01/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 14/01/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 15/01/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 19/01/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 21/01/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 22/01/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 23/01/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 26/01/2015

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 27/01/2015

Tháng 12

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 01/12/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 02/12/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 03/12/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 04/12/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 05/12/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 08/12/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 09/12/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 10/12/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 11/12/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 12/12/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 15/12/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 16/12/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 17/12/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 18/12/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 19/12/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 22/12/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 23/12/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 25/12/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 26/12/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 29/12/2014

Tháng 11

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 07/11/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 10/11/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 11/11/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 12/11/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 13/11/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 14/11/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 17/11/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 18/11/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 19/11/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 21/11/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 24/11/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 25/11/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 26/11/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 27/11/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 28/11/2014

Tháng 9

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 11/09/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 10/09/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 09/09/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 08/09/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 05/09/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 04/09/2014

Tháng 8

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 28/08/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 26/08/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 25/08/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 22/08/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 21/08/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 20/08/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 18/08/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 12/08/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 11/08/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 08/08/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 07/08/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 04/08/2014

Tháng 7

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 31/07/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 30/07/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 28/07/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 25/07/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 23/07/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 22/07/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 21/07/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 18/07/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 17/07/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 16/07/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 14/07/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 11/07/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 01/07/2014

Tháng 6

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 30/06/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 27/06/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 26/06/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 25/06/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 24/06/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 18/06/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 17/06/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 16/06/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 13/06/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 12/06/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 10/06/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 09/06/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 06/06/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 05/06/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 03/06/2014

Tháng 5

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 30/05/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 28/05/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 27/05/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 26/05/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 21/05/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 19/05/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 15/05/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 14/05/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 13/05/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 12/05/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 09/05/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 08/05/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 07/05/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 06/05/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 05/05/2014

Tháng 4

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 28/04/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 25/04/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 23/04/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 21/04/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 18/04/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 16/04/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 15/04/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 14/04/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 11/04/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 10/04/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 08/04/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 07/04/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 04/04/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 03/04/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 02/04/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 01/04/2014

Tháng 3

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 31/03/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 28/03/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 27/03/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 26/03/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 25/03/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 24/03/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 21/03/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 19/03/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 18/03/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 17/03/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 13/03/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 12/03/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 11/03/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 10/03/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 07/03/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 06/03/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 05/03/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 04/03/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 03/03/2014

Tháng 2

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 28/02/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 27/02/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 25/02/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 21/02/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 20/02/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 19/02/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 18/02/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 17/02/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 14/02/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 13/02/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 12/02/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 11/02/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận từ ngày 21/01/2014 đến ngày 10/02/2014

Tháng 1

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 22/01/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 21/01/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 20/01/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 16/01/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 15/01/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 14/01/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 13/01/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 10/01/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 09/01/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 08/01/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 07/01/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 06/01/2014

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 03/01/2014

Tháng 12

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 31/12/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 30/12/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 27/12/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 26/12/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 25/12/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 23/12/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 19/12/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 18/12/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 17/12/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 16/12/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 13/12/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 12/12/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 11/12/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 10/12/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 09/12/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 06/12/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 05/12/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 03/12/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 02/12/2013

Tháng 11

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 29/11/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 28/11/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 27/11/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 26/11/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 25/11/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 22/11/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 19/11/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 11/11/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 07/11/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 06/11/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 05/11/2013

Danh sách sinh viên được cấp giấy xác nhận ngày 04/11/2013

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 01/11/2013

Tháng 10

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 30/10/2013

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 29/10/2013

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 28/10/2013

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 25/10/2013

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 24/10/2013

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 23/10/2013

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 22/10/2013

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 21/10/2013

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 18/10/2013

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 16/10/2013

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 15/10/2013

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 14/10/2013

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 13/10/2013

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 12/10/2013

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 11/10/2013

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 10/10/2013

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 09/10/2013

Tháng 9

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 28/09/2013

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 27/09/2013

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 26/09/2013

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 25/09/2013

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 24/09/2013

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 23/09/2013

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 22/09/2013

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 21/09/2013

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 20/09/2013

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 19/09/2013

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 18/09/2013

Danh sách sinh viên đăng ký ngày 17/09/2013