Đồng hồ

JS required
JS required

Số lượt truy cập

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay14
mod_vvisit_counterHôm qua97
mod_vvisit_counterTuần này752
mod_vvisit_counterTháng này2378
mod_vvisit_counterTất cả488470

 

DHSG

chuandaurasgu

webmail

thongtindaotao

opactracuusach

doanhoi

chibosinhvien

Vdict Module

Tra từ điển:

 

Thông báo Triển khai học bổng của nhóm Tình thương dành cho sinh viên

Thông báo

10.10.2013

 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN                       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                                       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN                                                                    

                                                                                                                             

     Số: 1755/ĐHSG-CTHSSV                Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 10 năm 2013

V/v: Triển khai học bổng của nhóm

   Tình thương dành cho sinh viên

 

Kính gửi:    Các Khoa

 

Nhà trường thông báo chương trình học bổng của nhóm Tình thương với nội dung như sau:

1.     Đối tượng:

-        Sinh viên ngành Sư phạm các khóa K.12 (trừ sinh viên khối ngành SP Mỹ thuật,       SP Nghệ thuật và SP Kỹ thuật)

2.     Điều kiện:

-        Có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn – ưu tiên cho sinh viên mồ côi, vùng sâu vùng xa.

-        Chưa nhận học bổng xã hội nào trong năm học 2012 – 2013.

3.     Hồ sơ:

-        Đơn xin học bổng (theo mẫu).

-        Lý lịch (theo mẫu).

-        Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn.

-        01 ảnh 3 x 4 dán trong đơn.

-        Sinh viên xin học bổng phải tự viết đơn và lý lịch trên giấy tập học sinh.

4.     Trị giá học bổng: 200 USD/năm

5.     Thời gian – Địa điểm nộp đơn:

-        Sinh viên nộp về Phòng Công tác HS – SV (cô Như Uyên) trước ngày 20/10/2013 để chuyển cho nhóm Tình thương xét chọn.

Nhà trường đề nghị các khoa thông báo để sinh viên có nguyện vọng nộp hồ sơ kịp tiến độ thời gian. Kết quả xét chọn sẽ được nhà trường thông báo sau.

 

                                                                                                         KT.HIỆU TRƯỞNG

            Nơi nhận:                                                          PHÓ HIỆU TRƯỞNG

            - Như trên;

            - HT, các HP “để báo cáo”;

            - Lưu: CTHSSV, VT.                                                                            

                                                                                                    (đã ký)

 

             

                                                                    PGS. TS. Nguyễn Khắc Hùng